شهرستانهای استان تهران | خبر معتبر
برگزاری مراسم در ایام فاطمیه ممنوع می باشد ۲۷ دی ۱۳۹۹
استاندار تهران:

برگزاری مراسم در ایام فاطمیه ممنوع می باشد

استاندار تهران:برگزاری مراسمات و تجمع در دهه فاطمیه به جهت حفظ سلامت شهروندان ممنوع می باشد.