شهرستان دره شهر | خبر معتبر
صدایی دیگر باعث وحشت اهالی دره شهر شد/ علت مشخص نیست ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
وحشت مردم دره شهر؛

صدایی دیگر باعث وحشت اهالی دره شهر شد/ علت مشخص نیست

مردم روستای عباس آباد از توابع شهرستان دره شهر صبح امروز مجددا با شنیدن صدای مهیب در این روستا وحشت زده شدند.