شهرستان قدس | خبر معتبر
استفاده از سلاح سرد قرارهای سنگین درپی خواهد داشت ۲۰ مهر ۱۳۹۹
دادستان شهر قدس:

استفاده از سلاح سرد قرارهای سنگین درپی خواهد داشت

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قدس با اشاره به اینکه امنیت جامعه خط قرمز ما است و دستگاه قضایی با قاطعیت با اراذل و اوباش برخورد خواهد کرد، گفت: حوزه جرائم خشن برای هر فردی که از قمه، چاقو و شمشیر استفاده می‌کنند، بدون استثناء در دادسرا قرارهای سنگین صادر خواهد شد.