شهرک صنعتی ورامین | خبر معتبر
موانع کار ۱۲ واحد تولیدی و خدماتی ورامین بررسی شد ۲۸ دی ۱۳۹۹
با حضور مسئولین؛

موانع کار ۱۲ واحد تولیدی و خدماتی ورامین بررسی شد

موانع کار 12 واحد تولیدی و خدماتی شهرستان ورامین در نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این شهرستان در سال 99 بررسی شد.