شهرک مدرس ورامین | خبر معتبر
ایجاد یک کلانتری مستقل مطالبه به حق مردم منطقه خیرآباد است ۰۳ آبان ۱۳۹۹
امام جمعه خیر آباد ورامین:

ایجاد یک کلانتری مستقل مطالبه به حق مردم منطقه خیرآباد است

امام جمعه خیرآباد گفت: ایجاد یک کلانتری مستقل مطالبه به حق مردم منطقه خیرآباد است