شهرک های مسکونی نظامی | خبر معتبر
مدارس شهرک های قائم و محلاتی نیاز به نوسازی دارد ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
فرماندار شمیرانات؛

مدارس شهرک های قائم و محلاتی نیاز به نوسازی دارد

فرماندار شمیرانات گفت: سهم آموزش و پرورش از عوارض شهرداری مناطق باید به آموزش و پرورش شمیرانات واریز شود.