شهریه مدارس | خبر معتبر
جای خالی نظارت بازرسی آموزش و پرورش بر مدارس غیردولتی ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

جای خالی نظارت بازرسی آموزش و پرورش بر مدارس غیردولتی

خانواده‌ها از هزینه‌های بالای مدارس غیر دولتی و پیش دبستانی‌ها برای سال تحصیلی کرونایی دانش‌آموزان می‌گویند و شهریه پیش‌دبستانی ۴ تا ۸ میلیون تومان است.