شهر جلیل آباد | خبر معتبر
ارتقای روستای جلیل آباد به شهر گامی بلند در مسیر آینده ای روشن است ۰۶ مرداد ۱۳۹۹
بخشدار جلیل آباد:

ارتقای روستای جلیل آباد به شهر گامی بلند در مسیر آینده ای روشن است

بخشدار جلیل آباد طی پیامی ارتقای روستای جلیل آباد به شهر را به مردم شریف این شهر تبریک گفت.

ارتقاء جلیل آباد از روستا به شهر ۱۷ تیر ۱۳۹۹
با موافقت وزیر کشور صورت پذیرفت؛

ارتقاء جلیل آباد از روستا به شهر

با موافقت وزیر کشور روستای جلیل آباد تبدیل به شهر می شود.