شهر دماوند | خبر معتبر
۵۰۰ تابلو راهنمایی و علائم ترافیکی در شهر دماوند نصب و تعویض شد ۱۶ آبان ۱۳۹۹
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک :

۵۰۰ تابلو راهنمایی و علائم ترافیکی در شهر دماوند نصب و تعویض شد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر دماوند گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰۰ تابلوی راهنمایی و رانندگی، علائم ترافیکی و هدایت مسیر در راستای افزایش ضریب ایمنی در شهر دماوند نصب و یا تعویض شده‌است.