شهر رودهن | خبر معتبر
اختصاص ۱۵ هکتار زمین جهت اسکان اضطراری و افزایش تجهیزات آتش‌نشانی شهر رودهن ۰۸ تیر ۱۳۹۹

اختصاص ۱۵ هکتار زمین جهت اسکان اضطراری و افزایش تجهیزات آتش‌نشانی شهر رودهن

اختصاص ۱۵ هكتار زمين جهت اسكان اضطراري و افزایش تجهیزات آتش‌نشانی شهر رودهن جهت مقابله به بحران زلزله از مضوعات مطرح شده در نشست كميته بحران شهرداري رودهن بود.