شهر پیشوا | خبر معتبر
هیچ توافقی بین آبفا و شهرداری در خصوص آسفالت وجود ندارد/حفاری های زیاد بلای جان معابر پیشوا ۲۸ آذر ۱۳۹۹
رئیس شورای اسلامی شهر پیشوا:

هیچ توافقی بین آبفا و شهرداری در خصوص آسفالت وجود ندارد/حفاری های زیاد بلای جان معابر پیشوا

رئیس شورای شهر پیشوا با انتقاد از فرسودگی شبکه آب‌رسانی این شهر و هزینه‌های مختلف آسفالت که به بار آورده است از مدیران استانی آب و فاضلاب درخواست کرد نسبت به اصلاح شبکه آب‌رسانی اقدام کنند.

بهسازی تابلوهای خیابانها و معابر سطح شهر پیشوا/نام شهدا زیبنده شهر پیشواست ۱۳ تیر ۱۳۹۹

بهسازی تابلوهای خیابانها و معابر سطح شهر پیشوا/نام شهدا زیبنده شهر پیشواست

رئیس شورای اسلامی شهر پیشوا:هویت بخشیدن شهری را براساس اولویت نامگذاری به نام شهدا می دانیم.