شهیدستاری | خبر معتبر
مجموعه شش جلدی کتاب قصه فرماندهان دیار ۱۵ خرداد رونمایی شد ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
با حضور معاون رئیس جمهور؛

مجموعه شش جلدی کتاب قصه فرماندهان دیار ۱۵ خرداد رونمایی شد

مجموعه شش جلدی کتاب قصه فرماندهان دیار ۱۵ خرداد روز دوشنبه همزمان با افتتاح مرکز نوآوری شهرستان ورامین با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری رونمایی شد.