شهید فخری زاده | خبر معتبر
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است ۱۹ دی ۱۳۹۹
رهبر انقلاب:

ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است

رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع است، خاطرنشان کردند: اگر آمریکایی‌ها توانسته بودند واکسن تولید کنند این افتضاح در کشور خودشان به بار نمی‌آمد.