شهید. مدافع حرم. قاسم ابراهیمی.تفحص. تیپ فاطمیون. سپاه. | خبر معتبر
پیکر شهید مدافع حرم «قاسم ابراهیمی» پس از ۷ سال شناسایی شد ۲۰ تیر ۱۳۹۹
فرماندۀ سپاه ورامین؛

پیکر شهید مدافع حرم «قاسم ابراهیمی» پس از ۷ سال شناسایی شد

پیکر شهید مدافع حرم «قاسم ابراهیمی» پس از ۷ سال شناسایی شد