شهید منصوری قرجک | خبر معتبر
سومین باخت فوتسال شهید منصوری از ابتدای لیگ در قرچک ۰۷ دی ۱۳۹۹
در برابر تیم مقاومت البرز،

سومین باخت فوتسال شهید منصوری از ابتدای لیگ در قرچک

تیم فوتسال شهید منصوری قرچک در سومین هفته از رقابت‌های لیگ برتر در مقابل مقاومت البرز شکست خورد.

مدیر روابط عمومی و مدیر رسانه ای شهید منصوری قرچک منصوب شدند ۲۱ آذر ۱۳۹۹
طی احکامی،

مدیر روابط عمومی و مدیر رسانه ای شهید منصوری قرچک منصوب شدند

طی احکامی از سوی مدیر عامل تیم فوتسال شهید منصوری قرچک مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای این تیم انتخاب شدند.