شهید نصرالله جنیدی | خبر معتبر
تکریم معاون استاندار تهران از ام‌ الشهداء جنیدی در پیشوا ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

تکریم معاون استاندار تهران از ام‌ الشهداء جنیدی در پیشوا

پیشوا- معاون امور عمرانی استاندار تهران با مادر شهیدان نصرالله، عبدالحمید، محمد و رضا جنیدی در پیشوا دیدار کرد.