شورای ادادی پیشوا | خبر معتبر
با قدرت باید پیگیر مطالبات مردم باشیم/ در جلساتی که برگزار می شود خروجی و پیگیری به همراه داشته باشد ۰۹ تیر ۱۳۹۹
نماینده قرچک ورامین پیشوا در مجلس شورای اسلامی:

با قدرت باید پیگیر مطالبات مردم باشیم/ در جلساتی که برگزار می شود خروجی و پیگیری به همراه داشته باشد

نماینده مردم پیشوا ورامین قرچک در اولین جلسه شورای اداری شهرستان پیشوا در سال جدید پیگیری و به نتیجه رساندن مطالبات انباشته مردم را همت و پیگیری به جد مسئولان دانست.