شورای رقابت | خبر معتبر
شورای رقابت باز هم باعث افزایش قیمت خودرو در بازار شد ۱۱ دی ۱۳۹۹
بررسی یک موضوع،

شورای رقابت باز هم باعث افزایش قیمت خودرو در بازار شد

فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروها و آزادسازی قیمت 45 درصد خودروهای داخلی، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، نرخ های بازار را نیز افزایش داد.