شورای شهر آبسرد | خبر معتبر
۱۴ قطعه زمین با کاربری آموزشی در شهر آبسرد بیش از ۲۰ سال بلاتکلیف مانده است ۲۸ آذر ۱۳۹۹
رئیس شورای شهر آبسرد:

۱۴ قطعه زمین با کاربری آموزشی در شهر آبسرد بیش از ۲۰ سال بلاتکلیف مانده است

رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند گفت: 14 قطعه زمین با کاربری آموزشی در شهر آبسرد بیش از 20 سال بلاتکلیف مانده است.