شورای شهر تهران | خبر معتبر
قبر در بهشت زهرا طبق تعرفه از رایگان تا ۲۰ میلیون تومان ۲۳ دی ۱۳۹۹
بر اساس تعرفه‌ مصوب شورای شهر

قبر در بهشت زهرا طبق تعرفه از رایگان تا ۲۰ میلیون تومان

سازمان بهشت زهرا(س) بیش‌ترین قیمت قبر را 20 میلیون تومان و کم‌ترین آن را رایگان اعلام کرد.