شورای شهر فرون آباد | خبر معتبر
افزایش رضایتمندی مردم به توسعه شهر با حضور مستمر در سطح شهر و رفع مشکلات ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر فرون آباد؛

افزایش رضایتمندی مردم به توسعه شهر با حضور مستمر در سطح شهر و رفع مشکلات

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر فرون آباد گفت: یکی از راهکارهای اصلی بالابردن میزان افزایش رضایتمندی مردم به توسعه شهر، با حضور مستمر اعضای شورای شهر در سطح شهر و رفع مشکلات آنان حاصل می شود.

شوراها به مشارکت مردم در توسعه همه جانبه شهر فرون آباد تداوم می بخشند ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
نایب رئیس شورای اسلامی شهر فرون آباد؛

شوراها به مشارکت مردم در توسعه همه جانبه شهر فرون آباد تداوم می بخشند

نایب رئیس شورای اسلامی شهر فرون آباد گفت: شوراها نماد مشارکتند و به مشارکت مردم در توسعه همه جانبه شهر تداوم می بخشند.

توسعه و آبادانی شهر فرون آباد نتیجه همکاری و تعامل اعضای شورای شهر با مدیریت شهری ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
شهردار:

توسعه و آبادانی شهر فرون آباد نتیجه همکاری و تعامل اعضای شورای شهر با مدیریت شهری

شهردار فرون آباد توسعه و آباداني شهر را نتيجه همكاري و تعامل همه جانبه اعضای شوراي شهر با مجموعه مدیریت شهری دانست.