شورای عالی مسکن | خبر معتبر
کمیته امداد پیشرو در ساخت مسکن برای مستضعفین ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛

کمیته امداد پیشرو در ساخت مسکن برای مستضعفین

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بر حضور مسئول کمیته امداد امام خمینی (ره‌) در شورای عالی مسکن تاکید کرد.