شورای فرون آباد | خبر معتبر
سیری به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر فرون آباد انتخاب شد ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

سیری به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر فرون آباد انتخاب شد

جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر فرون آباد با حضور نماینده فرمانداری شهرستان پاکدشت و با حضور کلیه اعضای شورای اسلامی شهر فرون آباد برگزار شد.