شور انتخاباتی | خبر معتبر
تهران آماده حماسه ای دیگردر کشور می باشد ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

تهران آماده حماسه ای دیگردر کشور می باشد

فرمانداران استان تهران با آمادگی کامل در ۶۶۰۰ شعبه اخذ رای در تکاپو هستند تا با اجرای برنامه ریزی های صورت گرفته در شعب اخذ رأی و آرایش اعضا و عوامل اجرایی انتخاباتی پرشور رقم بخورد به گزارش خبرمعتبر، با توجه به اینکه فقط ۲ روز تا برگزاری انتخاباتی پرشور باقی مانده است فرمانداران استان تهران […]