شیاد | خبر معتبر
میوه‌های نوبرانه، معادل یک تراول ۵۰ هزار تومانی ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
گزارش خبر معتبر؛

میوه‌های نوبرانه، معادل یک تراول ۵۰ هزار تومانی

خرده فروشی‌های تهران قیمت‌های بالایی برای میوه‌های نوبرانه تابستانه درخواست می‌کنند به طوری که هرکیلوگرم توت فرنگی ۶۰ هزار تومان، آلو سیاه ۵۴ هزار تومان، شلیل شبرنگ ۵۲ هزار تومان، زرد آلو ۵۹ هزار تومان و گیلاس ۷۹ هزار تومان قیمت گذاری شده است.