صاحب خونه | خبر معتبر
روزهای نسبتا خوش مستأجران/ موجران با «رهن کامل»، بورس‌باز شدند ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبر معتبر گزارش می دهد:

روزهای نسبتا خوش مستأجران/ موجران با «رهن کامل»، بورس‌باز شدند

بررسی فایل های مشاوران املاک نشان می دهد به دلیل سودده بودن این روزهای بازار سرمایه، بسیاری از موجران به سمت رهن کامل رفته اند که با استقبال خوب مستأجران خصوصا زوج های جوان روبه رو شده است.