صادرات محصولات | خبر معتبر
جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران مشترک با شهرستان قرچک ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران مشترک با شهرستان قرچک

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران مشترک با شهرستان قرچک به ریاست حشمت‌اله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در حال برگزاری است.