صادرات نفت | خبر معتبر
یادگار بزرگی برای دولت بعد گذاشته ایم ۰۳ شهریور ۱۳۹۹
رئیس جمهور:

یادگار بزرگی برای دولت بعد گذاشته ایم

رئیس‌جمهور گفت: ما امروز در غرب کشور، هم گاز را به ترکیه و عراق صادرات می‌کنیم و می‌توانیم گاز را به کشورهای شرقی هم صادر کنیم.