صدور چک | خبر معتبر
صدور چک در وجه حامل ممنوع است/صاحبان دسته چک بخوانند ۱۰ آذر ۱۳۹۹
از ۲۲ آذر

صدور چک در وجه حامل ممنوع است/صاحبان دسته چک بخوانند

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه از 22 آذر ماه صدور چک در وجه حامل ممنوع است، گفت: از این تاریخ صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت‌کننده چک هم به موظف اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات درج شده در این سامانه است.