صنایع دستی | خبر معتبر
بانوان تحت پوشش بهزیستی قرچک آموزش صنایع دستی می‌بینند ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
برای دستیابی به درآمد پایدار؛

بانوان تحت پوشش بهزیستی قرچک آموزش صنایع دستی می‌بینند

رئیس دفتر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرچک گفت: به منظور توانمندسازی بانوان تحت پوشش بهزیستی، آموزش ساخت صنایع دستی به این افراد ارائه می‌شود.