صندوق بیمه اجتماعی | خبر معتبر
بسیجیان بیمه تامین اجتماعی می شوند ۲۲ دی ۱۳۹۹
طی تفاهمنامه صندوق بیمه اجتماعی با سازمان بسیج مستضعفین؛

بسیجیان بیمه تامین اجتماعی می شوند

طی تفاهمنامه ای صندوق بیمه اجتماعی و سازمان بسیج مستضعفین کشور مقرر گردید بسیجیان سراسر کشور بیمه شوند.