صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت | خبر معتبر
کمک هزینه تحصیلی کارورزان و دانشجویان بالینی ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

کمک هزینه تحصیلی کارورزان و دانشجویان بالینی ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت از افزایش ۵۰ درصدی کمک هزینه تحصیلی کارورزان و دانشجویان بالینی در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد.