صنعت موشکی | خبر معتبر
تاکید عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بر تقویت قدرت دفاعی و موشکی کشور ۰۷ تیر ۱۳۹۹
در یک مراسم مطرح شد؛

تاکید عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بر تقویت قدرت دفاعی و موشکی کشور

ورامین- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر لزوم تقویت قدرت دفاعی، موشکی و بازدارندگی کشور تاکید کرد.