ضد عفونی کردن معابر | خبر معتبر
گندزدایی معابر و خیابان‌ها تا چه میزان در کنترل کرونا موثر است؟ ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
گزارش خبر معتبر

گندزدایی معابر و خیابان‌ها تا چه میزان در کنترل کرونا موثر است؟

این روزها بسیاری از گروه‌های مردمی در حال ادامه فعالیت گندزدایی از سطح معابر و کوچه پس کوچه‌ها هستند؛ در حالی که به اعتقاد کارشناسان این کار چنانچه اصولی و درست انجام نشود، بیشتر اتلاف وقت، انرژی و مواد گندزداست و کمک چندانی به کنترل بیماری نمی‌کند.