طرح انتقال آب خلیج فارس | خبر معتبر
دولت بعدی آمریکا در برابر ملت ایران تسلیم خواهد شد ۱۶ آبان ۱۳۹۹
روحانی:

دولت بعدی آمریکا در برابر ملت ایران تسلیم خواهد شد

رئیس‌جمهور گفت: طرح انتقال آب خلیج فارس متعلق به کارگران، مهندسین، مدیران و در واقع متعلق به همه مردم ما است چرا که از طراحی تا اجرا و تامین مالی آن همه توسط داخل کشور انجام شد.