طرح تفضیلی | خبر معتبر
تعامل مدیریت شهری و راه و شهرسازی در جهت توسعه شهر پاکدشت ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
شهردار پاکدشت مطرح کرد؛

تعامل مدیریت شهری و راه و شهرسازی در جهت توسعه شهر پاکدشت

پاکدشت- شهردار پاکدشت از نشست مدیریت شهری پاکدشت با مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در جهت حل مشکلات این شهرستان خبر داد.