طرح جامع مسکن | خبر معتبر
دولت مکلف به ساخت سالانه یک میلیون مسکن شد ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
با تصویب نمایندگان مجلس:

دولت مکلف به ساخت سالانه یک میلیون مسکن شد

توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب شد؛ دولت سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید کنند.