طرح سلامت نوروزی | خبر معتبر
سلامت شهروندان و مسافران نوروزی در گرو نظارت دقیق بر مراکز درمانی می باشد ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
سازمان اورژانس کشور:

سلامت شهروندان و مسافران نوروزی در گرو نظارت دقیق بر مراکز درمانی می باشد

نخستین جلسه ستاد طرح سلامت نوروزی سازمان اورژانس کشور به ریاست پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس برگزار شد.