طرح مواسات و همدلی | خبر معتبر
آغاز مرحله جدید توزیع بسته‌های «مواسات وهمدلی» در ورامین ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
توسط قرارگاه جهادی مصلای ورامین انجام می شود؛

آغاز مرحله جدید توزیع بسته‌های «مواسات وهمدلی» در ورامین

عملیات توزیع بسته های کمک معیشتی توسط قرارگاه جهادی مصلای ورامین در قالب تداوم رزمایش «مواسات و همدلی» از سر گرفته شد.