طرح | خبر معتبر
طرح ترافیک در تهران تا اطلاع ثانوی اجرا نمی شود ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
استاندار:

طرح ترافیک در تهران تا اطلاع ثانوی اجرا نمی شود

استاندار تهران گفت: طرح ترافیک در تهران تا اطلاع ثانوی اجرا نمی شود.