طرفداران دولت روحانی | خبر معتبر
اگر کسی دولت را بخواهد تضعیف کند طرفدار آمریکاست/سلیمانی به همه مسلمانها در منطقه عزت را هدیه کرد ۱۲ دی ۱۳۹۹
رئیس جمهور:

اگر کسی دولت را بخواهد تضعیف کند طرفدار آمریکاست/سلیمانی به همه مسلمانها در منطقه عزت را هدیه کرد

رئیس‌جمهور با بیان اینکه سلیمانی به همه منطقه و مسلمان‌ها در منطقه عزت را هدیه کرد و در بسیاری از مواقع ذلت دشمنان را به رخشان کشید، تصریح کرد: با دستان پر برکتش هم برای مسلمان ها از عزت آفرید و هم برای مشرکین و دشمن ذلت خلق کرد.