طلافروشی | خبر معتبر
سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در اسلامشهر ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
پیش از ظهر پنجشنبه رخ داد؛

سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در اسلامشهر

سارقان مسلح از یک طلافروشی در اسلامشهر سرقت کردند.