طلبه | خبر معتبر
گفتند برای بیمارستان داوطلب هست، شما به غسالخانه می روید؟ ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

گفتند برای بیمارستان داوطلب هست، شما به غسالخانه می روید؟

از درگاهی غسالخانه بهشت معصومه قم رانده می‌شویم. به بوی یک ساعت گپ و گفت و معاشر شدن با غسال های داوطلب از تهران تا به اینجا آمده ایم و حالا دست خالی برگشتن زور دارد. قصد بازگشت که می کنیم که یکی از طلاب جهادی صدای مان می زند .می پرسد مصاحبه چقدر طول می‌کشد. سوال های مان مثل چاه ویل می ماند. پرشدنی نیست. با این حال عددی می پرانیم که همنشین شدن با غسال ها شدنی شود. می‌رود و بر می‌گردد و می‌گوید اینجا نمی‌شود. به فلان حوزه بروید شیفت ما تمام شد خدمت می‌رسیم. با همه محدودیت ها و خستگی‌ها دل شان نمی‌آید مهمان برانند و همین انتظارمان را شیرین و ارادات مان را به این طلاب جهادی صد چندان می‌کند.