طوفان | خبر معتبر
سرعت باد در زابل به ۹۴ کیلومتر بر ساعت رسید ۰۹ شهریور ۱۳۹۹
هواشناسی سیستان و بلوچستان،

سرعت باد در زابل به ۹۴ کیلومتر بر ساعت رسید

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: در شبانه روز گذشته بیشینه سرعت وزش باد در زابل به 94 کیلومتر بر ساعت رسید.