ظاهری | خبر معتبر
پلمب یک واحد اسید چرب غیرمجاز در قرچک ۰۳ شهریور ۱۳۹۹
صبح امروز،

پلمب یک واحد اسید چرب غیرمجاز در قرچک

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قرچک از پلمب یک واحد غیرمجاز اسیدچرب خبر داد.