ظریف | خبر معتبر
ایران به دنبال جنگ نیست ۱۱ دی ۱۳۹۹
ظریف:

ایران به دنبال جنگ نیست

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس تصریح کرد ایران به دنبال جنگ نیست ولی بی درنگ از مردم، امنیت و منافع ملی خود دفاع خواهد کرد.