عامل انسانی | خبر معتبر
عامل انسانی اصلی ترین علت وقوع سیل در فشم شناسایی شده است ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
رئیس شورای شهر اوشان فشم میگون:

عامل انسانی اصلی ترین علت وقوع سیل در فشم شناسایی شده است

رئیس شورای شهر اوشان فشم میگون با اشاره به حضور گله‌های گوسفند و چرای بی حد این منطقه گفت: عامل انسانی اصلی ترین علت وقوع سیل در فشم شناسایی شده است.