عباس زارع مجری طرح توسعه سامانه های نوین ابیاری | خبر معتبر
۹۵ درصد تجهیزات و لوازم آبیاری تولید داخلی می باشد/ افزایش میزان کمک‌های بلاعوض دولت به کشاورزان ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
وزارت جهاد کشاورزی:

۹۵ درصد تجهیزات و لوازم آبیاری تولید داخلی می باشد/ افزایش میزان کمک‌های بلاعوض دولت به کشاورزان

مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد از تجدید نظردر میزان کمک های بلاعوض دولت به کشاورزان خبر داد.