عباس قاسمی | خبر معتبر
طرح‌های آبخیزداری فیروزکوه بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد ۰۵ مرداد ۱۳۹۹
رئیس ادارۀ منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه؛

طرح‌های آبخیزداری فیروزکوه بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه گفت: طرح‌های آبخیزداری این شهرستان با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصدی مواجه است و مراحل نهایی تکمیل و بهره‌برداری قرار دارد.