عرف معاون سیاسی وزیر کشور | خبر معتبر
در انتخابات ۱۴۰۰ بی طرف هستیم ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
وازت کشور اعلام کرد؛

در انتخابات ۱۴۰۰ بی طرف هستیم

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به قانون مداری کشور، از بی طرفی کامل وزارت در انتخابات 1400 خبر داد.